Skip to main content
De MatrixMethode uitgelegd

OPLOSSINGSGERICHTE EN
TIJDBESPARENDE
COACHINGSTECHNIEK

HET MATRIXWERKMODEL: DE METHODE PRAKTISCH UITGELEGD

Het MatriXwerkmodel legt uit hoe mentale/psychische problemen worden aangepakt met deze interventie.

Zonder herbeleving wordt tijdens een coachingsgesprek een negatief beladen herinnering en al bedacht doemscenario ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Bij cognitieve hulpvragen wordt de informatie geclusterd, handiger ingericht, gememoriseerd en teruggevonden op de eigen manier.

Omdat de persoon dit op zijn eigen manier doet, wordt het blijvend veranderd in het langetermijngeheugen. Feiten blijven feiten, de beleving die iemand ervaart wordt veranderd.

Bij welke hulpvragen is de MatriXmethode toepasbaar?

Door het stellen van gerichte MatriXvragen verandert de persoon zelf de zintuigelijke beleving die de hulpvraag veroorzaakt. De methode is onderverdeeld in IQ en EQ:

Cognitieve hulpvragen (IQ):
Met de methode wordt eigen, praktische en theoretische kennis opgenomen, verwerkt, onthouden en teruggevonden op de eigen manier. Met de MatriXmethode krijgt de hulpvrager “rust in het hoofd” en wordt “informatie handiger onthouden”. Denk aan basisinformatie van taal en rekenen op school, gerichte vakken van studie en overige kennis.

Emotionele-hulpvragen (EQ):
Herinneringen en toekomstige verwachtingen worden als plaatjes onthouden en geïnterpreteerd door onze hersenen, onze emoties. Als enige hebben we daar zelf invloed op. Door te focussen op de specifieke momenten van situaties, worden deze momenten ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Psychosomatische (pijn) klachten worden door de persoon zelf als metafoor beschreven, waardoor ze er grip op krijgen. Bijvoorbeeld als een steen in de maag.

OPLOSSINGSGERICHTE EN TIJDBESPARENDE COACHINGSTECHNIEK

Met kortdurende gesprekken wordt daadwerkelijk een doorbraak gecreëerd. Er wordt niet de nadruk gelegd op iemands gedrag (zoals chagrijnig, boos, gefrustreerd, druk, gevoelig, ingetogen), maar juist op de onderliggende oorzaak van dat gedrag.

Deze interventie op basis van coaching is uniek doordat:

  • Het is toepasbaar bij cognitieve en emotionele problemen, én medische onverklaarbare (pijn)klachten
  • Vaak zijn maximaal drie sessies per hulpvraag voldoende
  • Door het stellen van gerichte vragen lost de cliënt zelf het probleem op dankzij zijn eigen verbeeldingskracht
  • Inhoudelijk hoeft niet besproken te worden wat er precies is gebeurd of mogelijk gaat gebeuren, hoe, wanneer, waar en met wie
  • Doordat alle zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken, proeven, denken) worden gebruikt, is het positieve resultaat direct zichtbaar en blijvend effectief

We gunnen iedereen de regie over hun eigen hoofd. Jij ook?

Een

Afspraak maken

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden die ik je kan bieden? Of heb je een vraag over de behandelingen? Neem dan nu contact op.